Tävlingar 

Anläggningen på Mörtebol är bra för våra tävlingar; de olika funktionerna ligger nära varandra och det är en bra ljudanläggning.

Drifandi har gjort några inofficiella tävlingar och en officiell, använder Sportfengur/LH Kappi för att adminstrera och informera vid tävling

Den viktigaste tävlingen har vi på Nationaldagen, 6:e juni. Den genomförs i Sport klassen och vi har god tradition i att skaffa priser till de tävlande

Målet är att varje år ha en officiell tävling till på hösten och flera Prova-På-Tävlingar i både Sport och Gaedingakeppni.

Information finns alltid på vår Facebook och anmälningar görs i web-verktyget IndTA

 

Tävlingsansläggningen

 

Här är en orienteringsskiss över anläggningen i Mörtebol.
Den röda texten är mest intressant vid islandshästtävling.

Enklast att ta  av i södra infarten till Åmål på E45.

Ligger ca 2 km från den korsningen, på vänster sida

Ovalbanan ligger bredvid stor körpaddock


Körpaddocken används inte direkt vid våra tävlingar

Den utnyttjas mest av Travskolan, men är en resurs även för oss i många olika sammanhang